Privacy- en cookiebeleid

Dit “Privacy- en Cookiebeleid” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke: Winleads, opererend onder de naam “Propy”, met hoofdkantoor te 75, koningin Astridlaan, 2800 Mechelen en BTW-nummer BE 0751 533 333 (hierna: Propy).

Lees dt privacy- en cookiebeleid aandachtig door. Het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door uw persoonsgegevens te delen op onze website https://propy.eu.

Door contact met ons op te nemen via e-mail/telefoon of door een vraag/klacht in te dienen, verklaart u kennis te hebben genomen van dit privacybeleid en dat u de inhoud ervan uitdrukkelijk aanvaardt.

Inhoud
Artikel 1 - Welke gegevens wij over u verwerken?
Artikel 2 - Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken
Artikel 3 - Wie ontvangt uw persoonsgegevens
Artikel 4 - Duur van verwerking
Artikel 5 - Uw rechten
Artikel 6 - Hoe u uw persoonsgegevens kunt beschermen
Artikel 7 - Cookies
Artikel 1 - Welke gegevens wij over u verwerken?
1.
Propy verwerkt in het kader van haar activiteiten de volgende persoonsgegevens:
 • - Cookies en pixels - Wanneer u onze website of onze applicatie gebruikt, kan er verschillende persoonlijke informatie over u worden verzameld via cookies en vergelijkbare technologieën, met name uw IP-adres, locatie, leeftijd, geslacht, type apparaat en uw browsegedrag;
 • - Gegevens makelaar - Wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheden van onze website, het contactformulier invult of een dienst aanvraagt, kunnen wij de volgende gegevens over u verzamelen: uw achternaam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, maatschappelijke zetel, btw-nummer, uw bankrekeningnummer, uw creditcardnummer, de regio waarin u actief bent en alle andere informatie die u aan ons verstrekt;
 • - Gegevens van kopers en verkopers van onroerend goed- wanneer u gebruik maakt van de functies van onze website, het contactformulier invult, een dienst aanvraagt (zoals een taxatie van de waarde van uw onroerend goed), makelaars contacteert of vergelijkt, kunnen wij de volgende persoonlijke gegevens over u verzamelen: uw naam, achternaam, telefoonnummer, adres, e-mailadres, en gegevens betreffende de verkoop/aankoop van de woning.
 • - Gegevens over verkocht onroerend goed, inclusief te koop staande, te huur aangeboden, verkochte eigendommen, of eigendommen openstaand voor biedingen werkelijke verkoopprijs, gepubliceerde verkoopprijs, woonoppervlakte, niet-woonoppervlakte, aantal badkamers, aantal slaapkamers, aantal garages (buiten of binnen), de aanwezigheid van een lift, het aantal gevels, het aantal verdiepingen (of op welke verdieping indien het een appartement betreft), adres, foto's, omschrijving, EPC-waarde, bouwjaar, jaar van renovatie, de staat van de woning, de oriëntatie van het terras/tuin, aanwezigheid van een zwembad, zonnepanelen, prestige-elementen, de kelder, het oppervlak van alle kamers, etc.
 • - Leveranciersgegevens- Indien u een (potentiële) leverancier bent, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u: uw achternaam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, handelsnaam, btw-nummer, maatschappelijke zetel, uw bankrekeningnummer en eventuele andere gegevens die u aan ons verstrekt;
 • - Communicatiegegevens - Als u ons belt, ons een e-mail stuurt of een contactformulier invult, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen: uw voor- en achternaam, e-mailadres, uw telefoonnummer, evenals de gegevens die u zelf verstrekt.
Artikel 2 - Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken
1.

Algemene doeleinden:

Propy zal uw persoonsgegevens enkel gebruiken voor:
 • - Cookies en pixels - om onze website en onze applicatie te onderhouden en te verbeteren en om persoonsgegevens op te nemen in statistieken op basis van uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming;
 • - Gegevens van leveranciers - beheer uw account op onze website en voor de levering en facturering van de diensten die u hebt besteld, op de wettelijke basis van de noodzaak om een ​​contract uit te voeren dat u heeft aangevraagd en om onze boekhouding te kunnen bijhouden, de wettelijke grondslag een wettelijke verplichting zijn;
 • - Gegevens van kopers, verkopers, huurders, verhuurders, verzekeringnemers, hypotheeknemers, etc. - om als onderaannemer namens onze opdrachtgevers (makelaars) leads te kunnen genereren, op eigen initiatief als onderaannemer contactgegevens te verzamelen en vervolgens door te geven aan derden en voor de levering van de door u gevraagde diensten, met uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming als rechtsgrond;
 • - Gegevens over onroerend goed, inclusief te koop staande, te huur aangeboden, verkochte eigendommen, of eigendommen openstaand voor biedingen- de goede werking van de online calculator, om de waarde van een onroerend goed te kunnen schatten en om makelaars in staat te stellen concurrerende marktrapporten te exporteren met gegevens over hun verkochte huizen en die van andere makelaars, met de expliciete en voorafgaande toestemming als rechtsgrond; Ter verduidelijking de gegevens voor de concurrerende markt rapporten worden enkel vrijgegeven aan andere makelaars indien de makelaar dit wenst.
 • - Leveranciersgegevens - u een offerte-aanvraag sturen, een bestelling plaatsen, uw facturen betalen en met u communiceren, op de rechtsgrond van de noodzaak om een ​​contract uit te voeren en om onze boekhouding te kunnen voeren, waarbij de rechtsgrond een wettelijke verplichting is;
 • - Communicatiegegevens- om de door u gestelde vraag te kunnen beantwoorden op basis van uw uitdrukkelijke en voorafgaande online toestemming en ons gerechtvaardigd belang om telefonisch contact met u op te nemen.
2.

Directe marketing:

We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor direct marketing, nieuwsbrieven, acties en acties, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang bij bestaande klanten, of uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming in alle andere gevallen.

Indien u dergelijke berichten niet langer wenst te ontvangen en wij stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, dan kunt u dit kosteloos en zonder opgaaf van reden doen door op de link in al onze mailings te klikken. rechtstreeks contact met ons opnemen via e-mail of telefoon.

Artikel 3 - Wie ontvangt uw persoonsgegevens
1.Vastgoedmakelaars vertrouwen op Propy als derde dienstverlener om in contact te komen met (potentiële) verkopers en om de vastgoedwaarde te laten berekenen door de calculator. Propy is in dat geval een verwerker in de zin van de GDPR en zal uw persoonsgegevens enkel verwerken in overeenstemming met de instructies van de makelaars.
2.
Propy kan uw persoonsgegevens delen met:
 • - overheidsinstanties, rechtbanken en politiediensten op grond van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving,
 • - financiële instellingen,
 • - de boekhouder.
 • - makelaars die een abonnement hebben op Propy ,
 • - betalingsdiensten, in het bijzonder PayPal
 • - externe dienstverleners, met name Hubspot, Chargebee, Quickbooks, Supermetrics, Zoho, Google, Zapier, en Facebook.
3.
Propy maakt regelmatig gebruik van derden die persoonsgegevens opslaan buiten de Europese Economische Ruimte. Daarbij nemen we alle mogelijke maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en eisen we van deze derden dat ze uw materiële gegevens net zo veilig behandelen als wij zelf doen:
 • • Zoho (Verenigde Staten) heeft een groepshandelsovereenkomst op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie,
 • • binnen de Paypal-groep zijn er bindende bedrijfsregels,
 • • Propy heeft met elke freelancer (India) een verwerkersovereenkomst afgesloten op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie,
 • • basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie
 • • met Supermetrics (Verenigde Staten) een verwerkersovereenkomst is gesloten op de basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie
 • • met Facebook (Verenigde Staten) is een verwerkersovereenkomst afgesloten op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.
 • • met Hubspot (Verenigde Staten) een verwerkersovereenkomst is afgesloten op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.
 • • met Chargebee (Verenigde Staten) is een verwerkersovereenkomst afgesloten op basis van modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.
 • • met Quickbooks (Verenigde Staten) is een verwerkersovereenkomst afgesloten op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.
 • • met Hotjar (Malta) een verwerkersovereenkomst is afgesloten op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.
4.Als wij onze activiteiten staken of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat wij failliet gaan of ons bedrijf verkopen, kan dit betekenen dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden die ons bedrijf geheel of gedeeltelijk overnemen. In dit geval zullen wij u, indien mogelijk, altijd vooraf informeren, maar u begrijpt dat dit technisch of commercieel niet altijd mogelijk zal zijn.
Artikel 4 - Duur van verwerking

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is, in overeenstemming met de doeleinden van de verwerking en de wettelijke vereisten:

 • - Klantgegevens worden bewaard voor de duur van de relatie met deze klant en maximaal vijf jaar daarna. Wegens wettelijke verplichtingen bewaren wij bepaalde boekhoudgegevens tien jaar;
 • - Leveranciersgegevens worden bewaard gedurende de relatie met de leverancier en maximaal vijf jaar daarna, tenzij de leverancier hiertegen bezwaar maakt. Wegens wettelijke verplichtingen bewaren wij bepaalde boekhoudgegevens tien jaar;
 • - Communicatiegegevens worden bewaard zolang als nodig is om de vraag of het verzoek te beantwoorden en daarna maximaal vijf jaar;
 • - Gegevens over verkocht onroerend goed worden enkel bewaard gedurende de samenwerking. Indien de samenwerking stopt, verwijderen wij de gegevens over verkocht onroerend goed. Propy verwijdert de gegevens over verkocht onroerend na de samenwerking met de makelaar. Indien anders overeengekomen, bewaart Propy de gegevens voor maximaal tien jaar.
Artikel 5 - Uw rechten

U hebt te allen tijde gratis toegang tot uw persoonlijke gegevens en hoe we deze gebruiken. U heeft het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. In een aantal in de GDPR genoemde gevallen kunt u ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u dwingende legitieme redenen heeft die verder gaan dan ons belang bij de verwerking van uw gegevens. U hebt ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, zelfs zonder opgaaf van reden. U heeft het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm aan u worden medegedeeld en/of te laten doorgeven aan een andere dienstverlener van uw keuze. Voor zover onze verwerking is gebaseerd op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken.

U kunt uw rechten uitoefenen per e-mail naar, per post naar matteo@winleads.eu

U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Rue de la presse 35

1000 Brussel

Tel: +32 (0) 2 274 48 00

contact@apd-gba.be.

Indien nodig kunt u ook naar de burgerlijke rechter stappen om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6 - Hoe u uw persoonsgegevens kunt beschermen

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Elk van onze systemen is beveiligd met een login en wachtwoord. Firewalls, gegevensversleuteling en antivirussoftware zijn altijd up-to-date.

Winleads, opererend onder de naam “Propy”, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het onrechtmatig of onwettig gebruik van uw persoonsgegevens door derden.

Artikel 7 - Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en stelt ons ook in staat om onze website te optimaliseren. We plaatsen alleen cookies die strikt noodzakelijk zijn zonder uw voorafgaande toestemming. Voor alle overige cookies vragen wij vooraf uw toestemming.

Onderstaande lijst met cookies geeft u een overzicht van de cookies die onze website gebruikt.

Lijst van

Een cookie is een klein tekstbestand met gegevens die een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op uw apparaat wil opslaan om informatie over u te onthouden, zoals uw taalvoorkeur of uw inloggegevens. Deze cookies worden door ons geplaatst en worden first party cookies genoemd. We gebruiken ook externe cookies, d.w.z. cookies van een ander domein dan waar u zich bevindt. We gebruiken cookies en andere tracking technologieën voor de volgende doeleinden:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op, maar zijn noodzakelijk voor de werking van onze website en kunnen om deze reden niet worden uitgeschakeld. In de meeste gevallen worden deze cookies alleen gebruikt wanneer u een dienst aanvraagt, bijvoorbeeld om uw privacy-instellingen op te slaan, verbinding te maken met onze website of een formulier in te vullen. U kunt uw browser configureren om deze cookies te blokkeren of u hiervan op de hoogte te stellen, maar sommige delen van onze website zullen niet werken.

NaamAfkomstFunctieRetentietijd

Analytische cookies

Met deze cookies kunnen we bezoekers en hun herkomst tellen, zodat we de prestaties van onze website kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina's het meest en het minst bekeken worden en hoe bezoekers zich door de site verplaatsen. Alle informatie die door deze cookies wordt verzameld, is geaggregeerd en daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer u onze site heeft bezocht.

NaamDomeinAfkomstFunctieTijd om
retentie _ga.Propy.beGoogle-analyseDeze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als klantidentificatie. Het wordt meegeleverd met elk paginaverzoek op een site en wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor siteanalyserapporten.2 jaar
_gat.Propy.beGoogle-analyseDeze cookie wordt gebruikt om verzoeken aan Google Analytics te onderdrukken om de efficiëntie van netwerkoproepen te verhogen.Tot het einde van de sessie
_gid.Propy.beGoogle-analyseDeze cookie lijkt een unieke waarde op te slaan en bij te werken voor elke bezochte pagina.1 dag

Functionele cookies

Met deze cookies kan onze website extra functies en persoonlijke instellingen bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door serviceproviders die we op onze pagina's hebben geplaatst. Als u deze cookies niet toestaat, werken sommige of al deze diensten mogelijk niet correct.

NaamDomeinAfkomstFunctieTijd om
retentie __cfduid.Propy.beCloudflareDeze cookie wordt gebruikt om betrouwbaar webverkeer te identificeren.1 maand

Marketing cookies

Marketingcookies worden geplaatst voor marketingdoeleinden en worden gebruikt om uw internetgedrag bij te houden nadat u onze site heeft bezocht en/of om u gepersonaliseerde advertenties te laten zien. Deze cookies kunnen door ons of door derden op onze website worden geplaatst. U bent zelf verantwoordelijk voor het geven van toestemming voor het plaatsen van deze marketingcookies.

Naam vanDomeinAfkomstFunctieTijd om
retentie _fbp.Propy.beFacebookDeze cookie wordt door Facebook gebruikt om een ​​reeks advertentieproducten aan te bieden, zoals realtime bieden van externe adverteerders.3 maanden

Als je merkt dat er andere cookies op onze website worden geplaatst, laat het ons dan direct weten zodat we de nodige wijzigingen kunnen doorvoeren.

We zullen je zoveel mogelijk informatie geven over cookies die door derde partijen worden geplaatst. Wilt u echter meer weten, dan verwijzen wij u naar de privacyverklaringen van die partijen op hun respectievelijke websites. Houd er rekening mee dat wij geen invloed hebben op de inhoud van deze verklaringen, noch op de inhoud van cookies van deze derde partijen.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt u gevraagd om onze cookies te accepteren. U kunt uw keuzes daarna op elk moment beheren.

Als u nog andere vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via e-mail op matteo@winleads.eu, per post op 101, rue des champs, 7100 La Louvière (BE) of via de contactformulieren op onze website www.winleads.eu of https://propy.eu

U vindt ook meer informatie over cookies op het volgende adres: http://www.allaboutcookies.org/.

Voor meer informatie over online gedragsreclame en online privacybescherming, zie: http://www.youronlinechoices.eu .Dit 'Privacy- en Cookiebeleid' regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke: Winleads, opererend onder de naam 'Propy', met hoofdkantoor te 101, rue des champs, 7100 La Louvière in en BCE-nummer 0751 533 333 (hierna: Propy) of onze respectievelijke partners.

Lees dit privacy- en cookiebeleid aandachtig door. Het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door uw persoonsgegevens te delen op onze website www.winleads.eu of https://propy.eu..Door contact met ons op te nemen via e-mail/telefoon of door een vraag/klacht in te dienen, verklaart u kennis te hebben genomen van dit privacybeleid en cookies en dat u de inhoud ervan uitdrukkelijk aanvaardt.

Artikel 7 - Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om uw gebruikerservaring te verbeteren en onze diensten te optimaliseren. Strikt noodzakelijke cookies worden zonder voorafgaande toestemming geplaatst vanwege hun essentiële rol in de werking van onze website. Voor alle andere soorten cookies, zoals analytische, functionele en marketingcookies, vragen we uw voorafgaande toestemming.

In plaats van een statische lijst te bieden, gebruiken we Usercentrics, een dynamische cookiebeheertool, om u volledige en actuele informatie te geven over de cookies die we gebruiken. Via deze tool kunt u uw cookievoorkeuren op elk moment bekijken en aanpassen. Bezoek onze Cookiebeheerpagina om uw instellingen te beheren en meer te leren over de cookies die op onze site actief zijn.

We streven ernaar om transparant te zijn over het gebruik van cookies en trackingtechnologieën en bieden u volledige controle over uw persoonlijke instellingen. Houd er rekening mee dat het beperken van bepaalde soorten cookies uw ervaring op onze website kan beïnvloeden.

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn essentieel voor de basisfunctionaliteit van onze website en kunnen niet worden uitgeschakeld. Ze worden automatisch geplaatst wanneer u functies gebruikt die vereisen, zoals uw privacy-instellingen, inloggen of formulieren invullen.

Voor meer informatie over de specifieke cookies die door onze website worden gebruikt en hoe u uw voorkeuren kunt beheren, verwijzen we u naar onze Cookiebeheerpagina aangedreven door Usercentrics.

Als u vragen heeft over ons gebruik van cookies of over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via email of via de contactinformatie vermeld op onze website.

Voor meer informatie over cookies en online privacy, kunt u ook de volgende externe bronnen bezoeken: All About Cookies en Your Online Choices.